Створено нанорозмірних пристрій, здатний виробляти потік “гарячих електронів”

Нанорозмірних пристрій, розроблене дослідниками з Королівського коледжу в Лондоні, здатне за допомогою квантових ефектів перетворювати протікає через нього електричний струм в керований потік “гарячих” електронів і світла. Гарячими називають електрони, що володіють досить високою кінетичної енергією, і за рахунок цього вони можуть стати ініціаторами деяких рідкісних і екзотичних хімічних реакцій.

“Вплив гарячих електронів може змусити вступити в хімічну реакцію ті молекули, які не реагують один з одним в звичайних умовах” – розповідає доктор Пен Вон (Dr Pan Wang).

Створене дослідниками пристрій складається з двох частин, верхнього електрода зі сплаву індію-галію і підстави, на якому створені золоті наностолбікі певної висоти. При цьому електрод і вершини наностолбіков розділені повітряним проміжком, завширшки менш як 1 нанометра. Коли на цей пристрій подається електричний потенціал, то через нього починає текти електричний струм, спрямований від верхнього електрода до золотих наностолбікам.

У звичайних умовах наявність повітряного проміжку служило б перешкодою для руху електронів, однак вкрай мала ширина цього проміжку обумовлює те, що в справу вступають закони квантової механіки і електрони перескакують з одного електрода на інший за рахунок ефекту квантового тунелювання. Такий рух означає, що туннелируют електрони досягають золотого електрода у вигляді “гарячих” високоенергетичних електронів.

Releated Post